Asgari Ücretler

Asgari Ücret Tanımı: Çalışan bir kişinin en azından temel ihtiyaçlarını karşılayarak insanca yaşamalarına olanak tanıyan ve işveren tarafından ödenmesi zorunlu en düşük ücret.

Resmi Gazete, 29 Aralık 2012  CUMARTESİ, Karar Tarih: 27/12/2012, Karar No: 2012/1
16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2013-30/6/2013 tarihleri arasında 32,62(otuzikialtmışiki) Türk Lirası olarak, 1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında ise 34,05 (otuzdörtsıfırbeş) Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla karar verimiştir.

16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2013-30/6/2013 tarihleri arasında 27,97(yirmiyedidoksanyedi) Türk Lirası olarak, 1/7/2013-31/12/2013 tarihleri arasında ise 29,25 (yirmidokuzyirmibeş) Türk Lirası olarak tespitine, işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğuyla karar verimiştir. Buna göre;

 2013 yılı asgari ücretleri:  

Asgari Ücret 01.01.2013 - 30.06.2013 (Ocak) 01.07.2013 - 31.12.2013 (Temmuz)
16 Yaşından Büyükler 978,60 (Brüt) -773,01(Net) 1021,50 (Brüt) - 803,68 (Net)
16 Yaşından Küçükler 839,10 (Brüt) - 673,28 (Net) 877,50 (Brüt) - 700,73 (Net)

 

 Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (01.01.2013 - 30.06.2013) (Ocak):

01.01.2013 - 30.06.2013 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 978,60 TL 839,10 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 137,00 TL 117,47 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 9,79 TL 8,39 TL
Gelir Vergisi Matrahı 831,81 TL 713,24 TL
Gelir Vergisi 124,77 TL 106,99 TL
Damga Vergisi * 7,43 TL 6,37 TL
Kesintiler Toplamı 278,99 TL 239,22 TL
Net Ücret 699,61 TL 599,88 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 73,40 TL 73,40 TL
Net Ele Geçen Ücret 773,01 TL 673,28 TL


 Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (01.01.2013 - 30.06.2013) (Temmuz):

01.07.2013 - 31.12.2013 16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 1021,50 TL 877,50 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 143,01 TL 122,85 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 10,22 TL 8,78 TL
Gelir Vergisi Matrahı 868,28 TL 745,88 TL
Gelir Vergisi 130,24 TL 111,88 TL
Damga Vergisi * 7,75 TL 6,66 TL
Kesintiler Toplamı 291,22 TL 250,17 TL
Net Ücret 730,28 TL 627,33 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 73,40 TL 73,40 TL
Net Ele Geçen Ücret 803,68 TL 700,73 TL

Not: Asgari geçim indirimi dikkate alınması gerekir. (Bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlenmiştir)

(*) Çalışanların ücret, maaş, ikramiye gibi gelirlerinden son üç yıldır binde 6,6 oranında kesilen damga vergisi, 1/1/2013 tarihli ve 28515 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 56 Seri No’lu Damga Vergisi Genel Tebliği ile binde 7,59 olarak yeniden belirlendi.

 

2012 yılı asgari ücretleri:

Asgari Ücret 01.01.2012 - 30.06.2012 (Ocak) 01.07.2012 - 31.12.2012 (Temmuz)
16 Yaşından Büyükler 886,50 (Brüt) - 701,14 (Net) 940,50 (Brüt) - 739,80 (Net)
16 Yaşından Küçükler 760,50 (Brüt) - 610,94 (Net) 805,50 (Brüt) - 643,15 (Net)


Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (
01.01.2012 - 30.06.2012) (Ocak):

  16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 886,5 TL 760,5 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 124,11 TL 106,47 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 8,87 TL 7,61 TL
Gelir Vergisi Matrahı 753,52 TL 646,42 TL
Gelir Vergisi 113,03 TL 96,96 TL
Damga Vergisi 5,85 TL 5,02 TL
Kesintiler Toplamı 251,86 TL 216,06 TL
Net Ücret 634,64 TL 544,44 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 66,49 TL 66,49 TL
Net ELe Geçen Ücret 701,13 TL 610,93 TL


Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler (
01.07.2012 - 31.12.2012) (Temmuz):

  16 Yaşından Büyükler 16 Yaşından Küçükler
Brüt Ücret 940,5 TL 805,5 TL
SSK Primi İşçi Hissesi 131,67 TL 112,77 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. 9,41 TL 8,06 TL
Gelir Vergisi Matrahı 799,42 TL 684,67 TL
Gelir Vergisi 119,91 TL 102,70 TL
Damga Vergisi 6,21 TL 5,32 TL
Kesintiler Toplamı 267,20 TL 228,85 TL
Net Ücret 673,30 TL 576,65 TL
Asgari Geçim İndirimi (+) 66,49 TL 66,49 TL
Net ELe Geçen Ücret 739,79 TL 643,14 TL

Not: Asgari geçim indirimi dikkate alınması gerekir. (Bekar ve çocuksuz kişiler için düzenlenmiştir)

Tutarlar Resmi Gazeteden alınmıştır. Hesaplamalar bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.