PRATİK BİLGİLER


Terör Mağduru Çalıştırmayana Uygulanacak Para Cezası Tutarları

Çalıştırılmayan terör mağduru ve çalıştırılmayan her ay için 

(3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Ek Md. 1) 

Dönemler

Tutar

01.01.2008'den İtibaren

6,084 YTL

01.07.2007 - 31.12.2007 arası

5.850 YTL

01.01.2007 - 30.06.2007 arası

5.625 YTL

01.01.2006 - 31.12.2006 arası

5.310 YTL

01.01.2005 - 31.12.2005 arası

4.887 YTL

01.07.2004 - 31.12.2004 arası

4.441.500.000