DENETİM

Şirketimiz, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından 2013 yılında Genel Alan, Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik konularında yetkilendirilmiştir. Ayrıca, şirketimiz uluslararası Bağımsız Denetim standartlarına göre denetim yapmakta olup, Due Diligence çalışması ve şirket değerlemesi yapmaktadır.